Luật NTV mong muốn góp một phần sức lực của mình nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam ngày càng ĐÚNG LUẬT, AN TOÀNCHUYÊN NGHIỆP hơn.

TP HCM đặt mục tiêu đến năm 2020 có 500.000 doanh nghiệp hoàn toàn không viển vông
ĐINH LA THĂNG
Bí thư TP.HCM

Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh

Chọn dịch vụ cần thay đổi
Thời gian
Phí dịch vụ
1-3 ngày
500.000 ₫
1-3 ngày
500.000 ₫
1-3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
700.000 ₫
3 ngày
1.000.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
3 ngày
500.000 ₫
2 ngày
600.000 ₫
3 ngày
1.000.000 ₫
3 ngày
1.000.000 ₫
3 ngày
1.000.000 ₫
3 ngày
700.000 ₫
3 ngày
700.000 ₫
10 ngày
1.000.000 ₫
10 ngày
1.500.000 ₫
2 ngày
1.000.000 ₫